Protestantse gemeente

 

te Mijnsheerenland

Favoriet van.. Afspeellijsten

Lied van de maand

archief 2016 archief 2015 archief 2017 archief 2018

 

Wij geloven één voor één,

en ook samen:

de Heer is God en anders geen,

Amen, amen.

 

Wij geloven in de naam

Jezus Christus,

gestorven en weer opgestaan,

Halleluja!

 

Wij geloven dat de Geest

ook nog heden

de wereld en onszelf geneest.

Vrede, vrede.

Lied 344 ‘Wij geloven één voor één’

 

In de komende periode willen we lied 344 “Wij geloven één voor één” als lied van maand een aantal keer zingen en zo aanleren. Dit lied, gedicht door Joke Ribbers, is opgenomen in de categorie Credo, wat Latijn is voor Ik geloof. Onder deze rubriek vinden we de gezongen en berijmde geloofsbelijdenissen.

 

De tekst

In het lied zingen we een drieslag. De Vader, De Zoon en de Geest krijgen ieder een eigen couplet. Niet de tekst van het apostolicum wordt gevolgd, maar de drie-eenheid geldt als uitgangspunt. Daarbij valt op dat in het eerst vers de aansluiting wordt gezocht in de grote belijdenis van Israël uit Deuteronomium 6:4; Luister Israël: De Heer, onze God, de Heer is de enige! In het vers over Jezus Christus wordt Pasen op de kortst mogelijke wijze geformuleerd; sterven en opstaan. Met het belijden van de Geest, bezingen we Gods betrokkenheid vandaag. De Geest maakt heel, geneest de wereld en onszelf. Kort en bondig laten we het zingen…

 

 

De melodie

Zo kernachtig als de tekst van het lied is, zo kernachtig is ook de melodie. Deze bestaat uit twee langere regels (regel en 1 en 3) en twee kortere (regel 2 en 4) en is niet moeilijk zingbaar. Aandachtspunten bij het zingen zijn: er zijn geen rusten tussen de regels, u moet dus doorzingen aan het einde van de regel. Dit geldt voor alle regels, met uitzondering van regel 2; regel 3 begint namelijk met een rust.