Protestantse gemeente


te Mijnsheerenland


Mijnsheerenkerk

Mijnsheerenkerk is het blad voor de Protestantse Gemeente te Mijnsheerenland. Deze uitgave wordt maandelijks in de vorm van een boekje thuisbezorgd. Behalve nieuws uit, door en voor de gemeente, vindt u er ook advertenties in van plaatselijke bedrijven, die daarmee de financiering van het blad helpen dragen. Daarnaast wordt er jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd van de lezers. Het blad wordt bezorgd door enthousiaste vrijwilligers.

Kopij graag mailen vóór de eerste zondag van de maand, een dag later komt de redactie bijeen.


De redactie bestaat uit:

Jan Jongeneel

René Koster

Yara WagnerRegionaal kerkblad: “Protestantse Kerk”

Door De Hoop Grafisch Centrum uit Dordrecht wordt wekelijks het blad “Protestantse Kerk” verzorgd. Hierin staan de weekberichten van o.a. onze gemeente en de andere gemeenten in de Hoeksche Waard.

Marian Kleijwegt verzorgt hiervoor wekelijks de kopij. Wanneer u in dit blad iets geplaatst wilt hebben, dan kunt u met haar contact opnemen.

Voor een abonnement op dit blad kunt u zich wenden tot de uitgever.Website

Deze website valt onder de verantwoording van de redactie van Mijnsheerenkerk.


Publiciteit

E-mailadres: redactie@mijnsheerenkerk.nl E-mailadres: Contact@DeHoopGrafischCentrum.nl E-mailadres: webmaster@mijnsheerenkerk.nl