Protestantse gemeente


te Mijnsheerenland

Hieronder staat een afspeellijst van alle Favoriete liederen tot nu toe. De afzonderlijke verhalen erbij zijn te lezen in het archief. Klik op de afbeelding om de lijst te bekijken en te beluisteren.

Favoriet lied van...

archief 2013 archief 2014 archief 2015 archief 2016 archief 2017 Lied van de maand Afspeellijsten archief 2018

Een teken van verbond   


Jij groot wonder van nieuw leven,

zo geschapen naar Gods beeld.

In genade ons gegeven,

ons in liefde toebedeeld.

   


 We dopen je met water als een teken van verbond,

en we bidden dat Zijn stem in heel je leven niet verstomt.

Dat je groeien mag en bloeien, steeds zult wand’len in Zijn werk.

Daarin ben je niet alleen en staan we om je heen als kerk.In dit aards bestaan geboren,  

voor de eeuwigheid bestemd.

Als een vreemde in dit leven,

steeds weer tastende naar Hem.


We dopen je met water als een teken van verbond,

en we bidden dat Zijn stem in heel je leven niet verstomt.

Dat je groeien mag en bloeien, steeds zult wand’len in Zijn werk.

Daarin ben je niet alleen en staan we om je heen als kerk.En wij bidden U om wijsheid,   

schenk ons liefde en  geduld.

Hem het nodige te geven:

Heer, wij vragen om Uw hulp.

               

 

 Daarom dopen we met water en gedenken Uw verbond,

en we bidden dat Uw stem in heel zijn leven niet verstomt.

Dat hij groeien mag en bloeien, steeds mag wand’len in Uw werk.

voeg ook hem als levend steen in de tempel van Uw kerk.


Het favoriete lied van Coby Knol
Coby vertelt over haar keuze voor het lied “Een teken van verbond”.
Hierbij mijn favoriete lied. De melodie en de woorden van het lied vind ik mooi. Het lied is gemaakt door een kerklid van de NGK in Oegstgeest, waar Paul en ik jaren lid waren.  Het is daar ook vaak gevraagd door ouders die hun kind lieten dopen. Ik vind de woorden mooi, omdat ze heel goed aangeven waar het bij de doop om gaat. Wonder, schepping, genade, verbond, , de kerk als gemeente rondom haar leden,  bidden om wijsheid, voor de eeuwigheid bestemd en het zoeken en twijfelen dat er kan zijn. De moeite die er kan zijn waar liefde en geduld gevraagd wordt. En de wens te groeien en bloeien in de taak als deel van de kerk wereldwijd. In heel je leven Zijn stem horen, dus ook buiten de kerkelijke activiteiten. Kortom een kind van God zijn en tot eer van Hem leven. Bij elke doop denk ik aan andere dopelingen:  hoeveel zijn er wereldwijd wel niet  gedoopt en ontvingen zo dit prachtige teken van verbond op jonge leeftijd of later in hun leven.

Ik hoorde dit lied in 2006 voor het eerst. Lange tijd zat ik in de liturgie-commissie met anderen, waar vaak gesproken is over de muzikale invulling van kerkdiensten. 
Hoe ik aan deze keuze kom? Het was best lastig kiezen. Ik heb zoveel jaren in koren gezongen binnen en buiten de kerk. Daarom is mijn hoofd vol van melodieën en mooie woorden van Matthäus Passion tot The Lord bless you and keep you . Ik koos een lied uit mijn vorige gemeente, omdat ik daar jarenlang met heel veel vreugde heb gezongen in de diensten en bij andere gelegenheden waar gemusiceerd werd. 
Heel veel mooie teksten, maar vooral ook melodieën hebben herinneringen aan kerkdiensten, bijzondere diensten, rouw-en trouwdiensten, kooruitvoeringen of de ervaring van luisteren als je zelf niet kan zingen. (Dan draagt mij Uw muziek).
Ik dank God voor muziek, omdat het ook mensen positief kan verbinden als de
taal een barrière is, zoals onlangs nog bij het dansen met de Syrische mensen van ons dorp.
Op minimale afstand zou het lied ‘Vernieuw Gij mij o eeuwig licht’ gestaan hebben, dat ik na het zien van de niet ondergaande zon bij de Noordkaap zo intens beleefde, dat ik er nog heel vaak aan terugdenk bij het zien van de zon (lied 834)! Daar begreep ik een heel klein beetje wat de uitspraak "Ik ben het Licht der wereld" kan inhouden en de term eeuwig licht. En dan ben je ook zomaar bij ‘Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht.’  De doopkaars maakt mijn verhaaltje dan rond, wat een mooi gebaar, aangestoken aan de Paaskaars!”