Protestantse gemeente

 

te Mijnsheerenland

De kerkenraad kent een moderamen, zeg maar een dagelijks bestuur. Het moderamen bereidt tevens de maandelijkse vergaderingen van de kerkenraad voor en komt daarvoor maandelijks een week voor de kerkenraadsvergadering bij elkaar. Ook zorgt het moderamen voor de afhandeling van de lopende zaken. Naast de predikant en de scriba bestaat het moderamen uit een vertegenwoordiger van elk college:


Scriba:  Dhr. J. (Jan) Jongeneel


Dhr. R.J. (Rudolf) de Jong (Voorzitter kerkenraad)
Tel: 0186-845381
        

Ouderling: Dhr. P.C. (Paul) Knol
Tel: 0186-684499


Ouderling-kerkrentmeester: Dhr. A.A. (Arie) Huisert


Greup en diaken:  Mevr. A.C. (Anita) Barendregt – Korbijn
tel.: 0186-620995

Moderamen

Kerkenraad Predikant Ouderlingen Diaconie Kerkrentmeesters Wijkindeling