Protestantse gemeente


te Mijnsheerenland


Nieuws

Doop

Op zondag 29 oktober werd Gijs Kegel gedoopt. De doopdienst werd geleid door onze eigen predikant ds. M.C.L. Oldhoff.


De dienst is HIER terug te kijken/luisteren


Foto's van de dienst zijn HIER te zien

Uitreiking Laurentiusspeld

In de dankdienst die gehouden werd op zondag 12 november en geleid werd door onze predikant ds. M.L.C. Oldhoff werden, zoals gewoonlijk op deze zondag, de Laurentiusspelden uitgereikt. Dit jaar waren Dick en Ria van Steensel en Piet van Es genomineerd en zij hebben de Laurentiusspeld opgespeld gekregen door de voorzitter van de kerkenraad voor het vele werk dat zij voor onze gemeente hebben gedaan en nog doen.


De dienst is HIER terug te kijken/luisteren

24 maart Palmzondag: doop/belijdenisdienst

In de feestelijke dienst op Palmzondag, die geleid werd door onze predikant M.C.L. Oldhoff, deden 4 gemeenteleden belijdenis van het geloof. Eén van hen werd ook gedoopt.


De dienst is HIER terug te luisteren/kijken.


Foto's van de dienst zijn HIER te zien.