Protestantse gemeente


te Mijnsheerenland


Nieuws

Belijdenis en doop

Zondag 5 februari was een feestelijke dienst in de Laurentiuskerk. In de dienst, die werd voor gegaan door onze predikant M.C.L. Oldhoff, deden vier jonge gemeenteleden openbare belijdenis van het geloof. Eén van hen werd deze morgen ook gedoopt.


De dienst is HIER terug terug te kijken/luisteren


HIER zijn foto's te zien van deze dienst

Nieuw ZWO-project

Zondagochtend 15 januari zijn wij in de Laurentiuskerk en de Greupkerk gestart met het nieuwe ZWO project van de GZB (Gereformeerde Zendings Bond)in Nigaragua. U heeft in beide kerken een filmpje gezien met de uitgezonden medewerkers John en Marjan Lindhout, waarin zij over dit project met de mooie naam “Sta op en schitter” vertelden.


Hier leest u meer over dit project
'Op weg naar Pasen', een tocht door het dorp is succesvol verlopen

15 april Vogelen

Op zaterdag 15 april ging de vogelclub vogelen in natuurgebied de Groene Jonker bij Zevenhoven.


Bekijk HIER de foto's