Protestantse gemeente


te Mijnsheerenland

Zondagsschool “Samuël”, Dorp

Onze zondagsschool bestaat al ruim 135 jaar en fungeert zo’n 50 jaar als nevendienst. Iedere zondagmorgen is er tijdens de eredienst zondagsschool voor kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 12 jaar. Zij wonen het eerste gedeelte van de kerkdienst bij. Op deze manier raken de kinderen vertrouwd met het naar de kerk gaan.

Voor de verkondiging gaan de kinderen samen met de leidsters naar De Pastorije. Voor kinderen van ouders die niet naar de kerk gaan, bestaat de mogelijkheid om vanaf (ongeveer) half elf naar De Pastorije te komen om de zondagsschooldienst mee te kunnen maken. Na de verkondiging komen we weer met alle kinderen terug naar de kerk.

Er zijn twee groepen: Groep 1 voor kinderen van 3 jaar en groep 1 t/m 4 van de basisschool.  Groep 2 is voor kinderen uit groep 5 t/m 8 van de basisschool. De dienst bestaat uit het zingen van liedjes, luisteren naar een Bijbelverhaal, met elkaar praten over het thema, met elkaar bidden en aan het eind wordt er altijd gekleurd, geknutseld, gepuzzeld of een spel gedaan in het thema van de ochtend. Uiteraard wordt het programma afgestemd op de verschillende leeftijden. Ook wordt er een collecte gehouden om materiaal e.d. aan te kunnen schaffen. Wij werken met de verhalenmethode van “Vertel het maar”. Hierbij volgen wij het oecumenische leesrooster. In de adventsperiode en de lijdenstijd maken we vaak gebruik van projecten, zodat we in een bepaald thema naar respectievelijk Kerst en Pasen toeleven. Momenteel bestaat de leiding uit acht enthousiaste leidsters.  


Voor vragen en opmerkingen kunt u zich richten tot:

Marianne Geefshuijsen

of

Zondagsschool

Jeugdwerk Jeugdkerk Cathechese