Protestantse gemeente


te Mijnsheerenland


Protestantse Gemeente te Mijnsheerenland

Postbus 5540

3270AA Mijnsheerenland


Predikant

Ds. M.C.L. Oldhoff

Wilhelminastraat 31, 3271 BX, Mijnsheerenland                                    


Scriba

Dhr. P.C. Knol

tel.: 0186-684499


Ledenadministratie

Dhr. J. Jongeneel

tel.  0186-602302


Kerkelijk bureau

Postbus 5540, 3270AA Mijnsheerenland


Vertrouwenspersonen

Dhr. Ab Kapoen

Tel.: 06-53935815


Mevr.  Yvonne Kapoen                                                                        

Tel: 06-27261120


Koster

Vanaf maart 2011 hebben wij geen vaste koster meer in dienst.

Een aantal vrijwilligers verzorgt, bij toerbeurt, op zondag de kostersdienst.

De coördinatie hiervan berust bij D.van Steensel

Eendrachtslaan 49, 3271AB Mijnsheerenland

tel.  0186-602477 of  06-10505855


Voor het huren van de kerk kunt u contact opnemen met  onderstaand persoon:

Dick van Steensel

0186-602477 of  06-10505855
Diaconie: V.d.Waalstraat 20 3271BW Mijnsheerenland


Dorpskerk: Kerkplein 1A  3271 BG Mijnsheererenland

Telnr.: 0186-603134


Greupkerk: Stougjesdijk 208, 3261KW Oud-Beijerland

Telnr.  0186-612517Webmasters:  René Koster


Contact

E-mailadres: scriba.mijnsheerenkerk@gmail.com E-mailadres: ledenadministratie@mijnsheerenkerk.nl E-mailadres: kerkelijkbureau@mijnsheerenkerk.nl E-mailadres: d.steensel14937@kpnmail.nl E-mailadres: diaconie@mijnsheerenkerk.nl E-mailadres: webmaster@mijnsheerenkerk.nl E-mailadres: abkapoen@gmail.com E-mailadres: predikant@mijnsheerenkerk.nl